چهارشنبه، 30 مرداد 1398
Menu

جمع‌آوری بخشی از داربست‌های کتیبه و نقش برجسته داریوش

جمع‌آوری بخشی از داربست‌های کتیبه و نقش برجسته داریوش

 

پس از اتمام پروژه اسکن نوری کتیبه نقش برجسته داریوش اول، بخشی از داربست جلوی اثر که باعث عدم رویت کتیبه و نقش برجسته گشته بود باز شده و اکنون این اثر از جنب سراب بیستون قابل رویت می‌باشد.

 

کتیبه و نقش برجسته داریوش هشتمین اثر ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی است که در 22 تیرماه 1385 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

امتیاز به خبر :