چهارشنبه، 30 مرداد 1398
Menu

آغاز پروژه بزرگ پایش آثار صخره‌ای ایران

آغاز پروژه بزرگ پایش آثار صخره‌ای ایران

   یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که آثار صخره‌ای با آن مواجه هستند آسیب‌های بیولوژیک و به‌ویژه گل‌سنگ‌ها هستند که در دراز مدت نقش مهمی در تخریب آثار سنگی و صخره‌ای دارند.

 

امورپایگاه‌های میراث جهانی ایران درنظر دارد تا با ایجاد مرکز پایش در پایگاه‌های میراث جهانی گام مهمی در برطرف کردن این مهم بردارد. این مراکز پایش درباره آثار صخره‌ای، سنگی، آجری و خشتی و گِلی در پایگاه‌های میراث جهانی ایران ایجاد خواهند شد و با همکاری سازمان پژوهشی‌های علمی و صنعتی ایران و پژوهشکده زیست فناوری، گام نخست سنگ بنای مرکز پایش پایگاه میراث جهانی بیستون را بنا نهادند.

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط