چهارشنبه، 30 مرداد 1398
Menu

استفاده از فناوری اسکن نوری سه بعدی در مستندسازی کتیبه‌های اشکانی، وقف نامه شیخ علیخان و بلاش

استفاده از فناوری اسکن نوری سه بعدی در مستندسازی کتیبه‌های اشکانی، وقف نامه شیخ علیخان و بلاش


باتوجه به اهمیت و ویژگی بی مانند کتیبه‌های اشکانی، وقف نامه شیخ علیخان و بلاش و نیز فرسایش تدریجی آن برداشت و مستندسازی این اثر تاریخی با جدیدترین روشهای علمی روز با دقت بسیار بالا ضروری می باشد. برای رسیدن به این هدف تنها امکان موجود در جهان، برداشت و مستندسازی این اثر تاریخی با استفاده از اسکنر نوری و بر اساس نکات اجرائی زیر می باشد:

   در برداشت بوسیله اسکن نوری نیازی به نشانه گذاری روی اثر نیست. بدینوسیله از آسیب رسانی احتمالی به اثر در زمان برداشت جلوگیری می شود. این روش بهترین و دقیقترین روش موجود در جهان جهت تهیه مدل سه بعدی و همانندسازی (مولاژ) می باشد. با این روش امکان تحقیق و نیز آسیب نگاری تنها با استفاده از حجم سه بعدی و بدون نیاز به دسترسی به سنگ نگاره در سراسر جهان در همه زمانها ایجاد می شود. محققان در سراسر جهان می توانند تنها با در اختیار داشتن فایلهای سه بعدی به تحقیق در مورد اثر بپردازند علاوه بر این، اثر اسکن شده به صورت سه بعدی تبدیل شده و برای همیشه ثبت و مستند نگاری می شود. این روش از سالها پیش در بسیاری از کشورها و موزه‌های جهان در حال انجام است و امکان ساخت همانند به هر شیئ اسکن شده در آینده با مصالح متفاوت را می دهد. از ويژگيهاي شاخص دیگر این روش، می توان به برداشت سه بُعدي سنگ نگاره با دقت 1/0 ميليمتر و نیز امکان استفاده از دستگاههاي پنج محوره CNC جهت همانندسازی (مولاژ) سنگی و یا مصالح دیگر با همین اشاره نمود.

   از ویژگیهای دیگر این روش می توان به نکات زیر اشاره کرد:

-    بر طرف کردن نيازهاي پژوهشي محققان با وجود دوری و عدم دسترسی از اثر

-    امكان همانندسازی (مولاژ) در هر زمان و با مصالح و بافت هاي مختلف

-    امکان تهیه طرح حفاظت و مرمت کتیبه پس از برداشت سه بعدی باستفاده از اسکن نوری

-   امکان پایش و مانیتورینگ کتیبه بعد از برداشت سه بعدی باستفاده از اسکن نوری

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط