چهارشنبه، 30 مرداد 1398
Menu

نرده های عرصه محوطه میراث جهانی بیستون تکمیل و رنگ آمیزی شد

نرده های عرصه محوطه میراث جهانی بیستون تکمیل و رنگ آمیزی شد

در سال­ های گذشته و به منظور کنترل و حفاظت از عرصه محوطه میراث جهانی بیستون، پیرامون محوطه نرده­ گذاری شد. این نرده­ ها با گذشت زمان، فرسوده و در برخی موارد دچار زنگ­ زدگی شده بودند. در تابستان 96، نرده­ های قسمت جنوبی رنگ­ آمیزی و بر طول مسیر نرده­ کشی در ارتفاعات قسمت جنوبی افزوده شد تا امکان کنترل بهتر فراهم شود.

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط