چهارشنبه، 30 مرداد 1398
Menu

دو رستوران واقع در ضلع جنوبی محوطه تاریخی تاق بستان تملک و توسط پایگاه میراث فرهنگی تاق بستان تخریب شد.

دو رستوران واقع در ضلع جنوبی محوطه تاریخی تاق بستان تملک و توسط پایگاه میراث فرهنگی تاق بستان تخریب شد.

دو رستوران به نام‌های تاق بستان به متراژ 860 مترمربع عرصه و 590 مترمربع اعیان در دوطبقه و رستوران پارسیان به متراژ 258 مترمربع عرصه و 160 مترمربع اعیان، واقع در ضلع جنوبی محوطه تاق بستان توسط سازمان میراث فرهنگی تملک و به‌منظور آزادسازی عرصه این محوطه تاریخی، توسط پایگاه میراث فرهنگی تاق بستان تخریب شد.

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط