چهارشنبه، 30 مرداد 1398
Menu

اتصال برکه غربی و دریاچه تاق بستان

اتصال برکه غربی و دریاچه تاق بستان
آب دریاچه تاق بستان از طریق جویی که از برکه غربی منشعب شده تأمین می‌گردید، با توجه به اینکه این جوی به‌صورت زهکش و بسته بود، حجم ورودی آب به دریاچه کم و باعث گردیده بود که سطح دریاچه نسبت به سطح آب برکه غربی پایین‌تر باشد و همچنین جریان آب دریاچه نیز کند و باعث ماندگاری آب و ایجاد بوی نامطبوع می‌شد. به‌منظور روان‌سازی و افزایش ورودی آب از برکه غربی به دریاچه و بالا آوردن سطح آب دریاچه پس از تهیه طرح و تأیید در شورای راهبردی، دریاچه به برکه غربی توسط جوی روباز متصل گردید و جداره‌های خاکی آن نیز برای جلوگیری از شسته شدن توسط آب با سنگ‌های طبیعی چیده شد.
امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط