دوشنبه، 3 تیر 1398
Menu

 

تور مجازی:

 براي معرفي كامل محوطههاي تاريخي و جاذبههاي گردشگری، معمولاً از امكاني به نام تور مجازي استفاده ميشود، بدين ترتيب كه كاربر بصورت مجازي در فضاي سه بعدي محوطه حركت كرده و آثار مربوطه را رويت و در صورت نياز اطلاعات هر كدام را مشاهده مينمايد.

 

برای بازدید از اماکن گردشگری استان کرمانشاه و بازدید از مجموعه میراث جهانی بیستون کلیک کنید.