دوشنبه، 3 تیر 1398
Menu

                          حسین راعی

                            مدیر پایگاه میراث جهانی بیستون

                            مدیر پایگاه میراث فرهنگی تاق بستان

                            e-mail: hosein.raie@bisotun.ir                          

  

***تحصيلات

-  دکتری مرمت معماری- دانشگاه هنر اصفهان

 

***سوابق اجرایی و مديريتي

- دبیر هیئت راهبردی پایگاه میراث فرهنگی تاق بستان- 1396

- مدیر پایگاه میراث فرهنگی تاق بستان- 1395

- عضو هیأت راهبردی پایگاه میراث جهانی سلطانیه- 1393

- عضو هیأت راهبردی میراث جهانی تخت سلیمان- 1393

- رییس دفتر فنی اداره کل پایگاه های جهانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور- 1392

- مشاور مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه در حوزه میراث فرهنگی- 1391

- عضو هیئت راهبردی ساماندهی محوطه تاریخی طاق بستان- 1391

- دبیر هیئت راهبردی پایگاه میراث جهانی بیستون- 1391

- سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه- 1390

- مدیر پایگاه میراث جهانی بیستون- 1390

-  کارشناس ارشد و عضو کمیته تخصصی امور پایگاههای میراث جهانی حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور90-1389

- مدیر فنی مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان استان آذربایجان غربی 1389-1388

- ناظر فنی آثار میراث جهانی گنبد سلطانیه زنجان و پایگاههای پژوهشی  استان مازندران- گیلان- مرکزی و قم-1389-1388

- مدير پايگاه ميراث فرهنگي و گردشگري شهر تاريخي نياسر-  استان اصفهان-1388-1386

- کارشناس ارشد پايگاه ميراث فرهنگي و گردشگري ابیانه- استان اصفهان- 1386 -1384

- کارشناس اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران-1383-1379