دوشنبه، 3 تیر 1398
Menu

همکاران پایگاه جهانی بیستون

 


 

مدیر داخلی

- پیمان نعمتی (کارشناس ارشد گردشگری)

 

مسوول دفتر مدیر:

-


روابط عمومی و امور فرهنگی

- فاطمه پژوهنده (کارشناس کامپیوتر)

 

واحد مالی

- علیرضا کرمی (کارشناس حسابداری)

 

واحد فنی

- محمدعلی احمدی (کارشناس عمران)- مسوول دفتر فنی

- محمدفرید ساعدی (کارشناس حفاظت و مرمت اشیاء و آثار فرهنگی و تاریخی)

- ابوالفضل ارمودی (کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی)

- میلاد ابراهیمی (دانشجوی ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی)

 

واحد حقوقی

- باقر کسرایی

 

واحد پژوهشی

- مریم دهقان (دانشجوی دکتری باستان شناسی)

 

راهنمایان آثار تاریخی

- مقداد عمرانی (کارشناس ارشد جغرافیا و توریسم- کارشناس زبان)

- نوید چهری (کارشناس تاریخ)

- شهرام قره گزلویی (کارشناس گردشگری)

 

مسوول یگان حفاظت آثار

- هوشنگ شکیبایی

 

حفاظت فیزیکی محوطه

- مهدی سنجری- مسوول حفاظت داخلی

- غلام آهوان

- مسعود غلامی

- تورج امجدیان

- مرزبان حیدری

- رضا عمادی

 

بلیط فروش

- عابدین صحرایی

- آرش امجدیان

- اسد قمری

 

خدمات فنی و نگهداری محوطه

- عبداله احمدی( سرپرست)

- علی سبحانی- خدمات فنی

- گلریز قاسمیان- خدمات