دوشنبه، 3 تیر 1398
Menu

 

فعالیتهای بخش فنی شش ماهه اول سال 1392

 

1- حفاظت و مرمت آثار تاریخی

 

الف- ساماندهی و خواناسازی کاخ نیمه تمام ساسانی

 1-  پاکسازی محوطه داخل و اطراف کاخ از علف‌های هرز و گیاهان خودرو.

2-  جمع‌آوری مصالح پراکنده در داخل کاخ و اطراف کاخ شامل سنگ، نخاله و ... و دپو در محل مناسب.

3-  خواناسازی و مرمت گوشه شمال شرقی کاخ با سنگ‌های تراش خورده.

4- جمع‌آوری سنگ‌های تراش خورده مازاد موجود در داخل کاخ و ورودی شرقی و حمل آن‌ها به مکان مناسب جهت خواناسازی ورودی شرقی.

5- پاکسازی و خواناسازی گوشه جنوب شرقی.

6- پاکسازی و خواناسازی اتاق‌های شماره 53 الی 56.

7- پاکسازی و خواناسازی پشتبند جنوبی.

 

2- طراحی مبلمان محیطی

ب- طراحی سطل زباله جهت ساخت و نصب در محوطه و ساخت یک عدد نمونه از سطل آشغال.

ج- طراحی سایه‌بان جهت حفاظت سنگ بلاش از آفتاب و باد و باران.

  

3- فعالیت های بخش مرمت آثار

1- نظارت بر ادامه پروژه اسکن نوری کتیبه و نقش برجسته داریوش اول.

 

2- نظارت بر ادامه بازخوانی کتیبه داریوش، بخش عیلامی.