دوشنبه، 3 تیر 1398
Menu

 

 فعالیت های بخش فنی

 
 2- ساماندهی
 
2-1 طراحی نقشه های ساماندهی محوطه در مراحل فاز صفر، فاز یک و فاز دو توسط مشاور ذیصلاح و همچنین تهیه برآورد مالی و عملیاتی پروژه جهت تهیه اسناد مناقصه در سال 90 و واگذاری به پیمانکار.
2-2 ساماندهی فضای پیش ورودی شمالی شامل تخریب پارک موجود در این بخش، تعریض، آسفالت فضای پیش ورودی و آماده سازی به منظور اجرای طرح تهیه شده.
2-3 ساماندهی فضای جلوی هرکول شامل اجرای سنگ فرش و شن ریزی مطابق با طرح تهیه شده.
2-4 ساماندهی فضاهای اطراف سراب شامل اجرای سکوهای نشیمن سنگی با سنگ های طبیعی قواره شده- اجرای سنگ فرش مسیر درجه یک با سنگ تله.
2- 5 اجرای بخشی از مسیر دسترسی به غار شکارچیان با سنگ های طبیعی و بزرگ.
2- 6 ساماندهی مسیر راه شاهی از کنار سراب تا کاخ ساسانی شامل سنگ فرش مسیر با تله سنگ و سنگ های قواره شده که از این بخش تا روبروی ساختمان اداری پایگاه اجرا گردیده است.
2- 7 ساماندهی ورودی جنوبی شامل :
2- 7- 1 طراحی پارکینگ جنوبی، طراحی و ساخت فضایی جهت کنترل ورود و خروج خودروها و فروش بلیط به داخل پارکینگ با ترکیبی از مصالح سنگ، فلز و چوب
2- 7- 2 طراحی و اجرای حصار اطراف محدوده پارکینگ جنوبی با نرده فلزی
2- 7- 3 خاکبرداری، تسطیح و همچنین اجرای زیرسازی های لازم جهت اجرای آسفالت محوطه پارکینگ جنوبی و همچنین آماده سازی محوطه جهت اجرای طرح تهیه شده که شامل اجرای آسفالت، سنگ فرش و ایجاد فضای سبز می باشد.
2- 8 طراحی و اجرای سرویس بهداشتی در قسمت پارکینگ شمالی
2- 9 طراحی و ساخت سه عدد غرفه عرضه مواد خوراکی در داخل محوطه با مصالح فلز، سنگ و چوب
2- 10 طراحی سردر ورودی شمالی
2- 11 طراحی تونل معرفی آثار بیستون
2-12 طراحی پارکینگ شمالی
2-13 طراحی مسیر منتهی به آسفالت
2- 14 پیگیری طراحی زیرگذر در تقاطع جنوبی شهرک الزهرا برای دسترسی به مجموعه از سمت جنوب
2- 15 نظارت بر عملیات اجرایی مبلمان محوطه
2- 16 تهیه جزییات اجرایی نرده های محوطه
2- 17 نظارت بر عملیات اجرایی پارکینگ جنوبی
2- 18 نظارت بر نصب تابلوهای راهنما و معرفی آثار در محوطه
2- 19 نظارت بر اجرای سنگ فرش حاشیه سراب و آماده سازی آن به منظور ایام نوروز
2- 20 انجام امور پاکسازی و آماده سازی محوطه برای ایام نوروز
2- 21 نظارت بر اجرای عملیات اجرایی سرویس جنوبی
2- 22 تهیه و نصب 7 چشمه سرویس موقت جهت استفاده مسافران نوروزی
2- 23 نظارت بر عملیات اجرایی توسعه فضای سبز
2-24 پاکسازی مصالح دپو شده و نخاله های حاصل از عملیات عمرانی محوطه
2-25 طراحی، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای مسیر به سمت محوطه میراث جهانی در سطح استان
2-26 رنگ آمیزی و نصب مجدد تابلوهای راهنمای دسترسی به آثار محوطه