دوشنبه، 3 تیر 1398
Menu

 

 فعالیت های بخش پژوهش شش ماهه اول سال 1392
 

1- گمانه زنی بخش غربی بنای ناتمام ساسانی- کاروانسرای ایلخانی بیستون.

2- پذیرش مقاله در مجله Rock art research.

3- ارایه مقاله «نگاهي به تاریخ سیاسی حاکمان حسنویه در قرن چهارم هجری» به فصلنامه پژوهش‌های زاگرس.

4- تهیه گزارش«گمانه زنی بخش غربی بنای ناتمام ساسانی- کاروانسرای ایلخانی بیستون» جهت ارایه به یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور.

5- نگارش مقاله «تاریخچه مطالعات باستان شناسی دشت دینور».

6- چاپ مقاله« چرایی و چگونگی ثبت آثار در فهرست میراث جهانی» به نشریه محلی شمیم صبا.

7- چاپ مقاله«نگاهی به غارها و پناهگاه‌های صخره‌ای عصر پارینه سنگی در بیستون» به نشریه محلی شمیم صبا.

8- چاپ مقاله«آثار اشکانی دشت بیستون» در نشریه محلی شمیم صبا.

9- انتشار مقاله«پیشینه ی مردم شناختی تغذیه در منطقه‌ی بیستون»به نشریه محلی شمیم صبا.

10- تهیه ضوابط تجاری برای ارایه به کسبه بیستون.

11- بررسی طرح«مطالعه برروي سنگهاي محوطه فرهاد تراش بیستون».

12- بررسی و اصلاح متن تابلوهای معرفی آثار.

13- ارایه گزارش مطالعات مردم شناسی در بیستون و روستاهای اطراف در سال 1391 به پژوهشکده مردم شناسی.

14- انجام کارشناسی و بازدید از آثار حریم ملی و جهانی.

15- تهیه گزارش از تخریب آثار تاریخی و حفاری های غیرمجاز.

16- تهیه گزارش از تخریب آثار و بناهای تاریخی.

17- پاسخگویی به استعلامات و مکاتبات اداری.