یکشنبه، 4 خرداد 1399
Menu

پیامهای نوروزی

توسعه فصل مشترک اقدامات فرابخشی دستگاه ها در طرح ساماندهی و ارتقای خدمات سفر

توسعه فصل مشترک اقدامات فرابخشی دستگاه ها در طرح ساماندهی و ارتقای خدمات سفر
رییس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توسعه فصل مشترک اقدامات فرابخشی دستگاه های عضو ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و ارتقای آن را از اهداف عالی پیشبرد ستاد برشمرد که در طرح «ساماندهی و ارتقای خدمات سفر ویژه تابستان 95 »نمودی شایسته یافته است. 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرتضی رحمانی موحد در دهمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که با حضور مسئولین و نمایندگان اعضا از 18 نهاد فرابخشی در محل معاونت گردشگری برگزار شد؛ با تشریح ابعاد طرح «ساماندهی و ارتقای خدمات سفر ویژه تابستان 95» و اخذ نظرات اعضا، بر هدف غایی فعالیت ستاد مبنی بر گسترش و توسعه فصل مشترک همکاری ها و اقدامات فرابخشی تاکید و نسبت به الزام از بین رفتن مرزهای خدمت گزاری هر یک از دستگاه ها در قالب نگاه جامع ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در راستای خدمت رسانی شایسته به هموطنان، ابراز امیدواری نمود.   
همچنین این مقام مسئول نظر به اهمیت ضرورت ایجاد هماهنگی های لازم برای ساماندهی فعالیت ها و برنامه ریزی در فصل تابستان با مطرح نمودن روند موضوع تصویب و تایید طرح «ساماندهی و ارتقای خدمات سفر تابستان 95» بر برگزاری یک رویداد فرهنگی، اجتماعی و گردشگری با مشارکت کلیه دستگاه های عضو ستاد اجرایی خدمات سفر در استان ها تاکید نمود. 
رییس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر ضمن استماع نظرات و برنامه های تابستانی دستگاه های عضو، برنامه ریزی به منظور برگزاری نظارت های استانی با حضور تمامی اعضا را نیز لازمه وحدت فرابخشی در فصل تعطیلات تابستانی پیش رو دانست. 
رحمانی موحد با اشاره  به اهمیت خدمت رسانی شایسته به هموطنان در تعطیلات فصل تابستان - که موج اصلی آن با فرا رسیدن عید سعید فطر آغاز خواهد شد - به مسئولیت نظارت روسای ستاد های اجرایی خدمات سفر استان ها (استانداران) ، روسای ستادهای اجرایی خدمات سفر شهرستان ها (فرمانداران) و روسای ستادهای اجرایی خدمات سفر مناطق آزاد بر طرح «ساماندهی و ارتقای خدمات سفر تابستان 95» اشاره نمود و تاکید کرد حضور و پشتیبانی همه سازمان های عضو ستاد از برنامه ها و اقدامات طرح مذکور می تواند خدمت رسانی به مسافران و گردشگران را تثبیت و نهادینه و رضایتمندی هموطنان سراسر کشور را به دنبال داشته باشد.  
امتیاز به خبر :