چهارشنبه، 8 بهمن 1399
Menu

تماس با ما


آدرس: تهران-خیابان آزادی-نبش خیابان رودکی-معاونت گردشگری-طبقه سوم- دبیرخانه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر

دفتر رئیس ستاد:

تلفن: 66582166

نمابر: 66582168

دبیر ستاد:

تلفن: 66582041

دبیرخانه ستاد

تلفن: 66582248-021

نمابر: 66582034-021

ایمیل: setadesafar@gmail.com